Nhà lãnh đạo tương lai 2017

15/07/20170

TẬP ĐOÀN HOA SEN VINH DỰ ĐÓN TIẾP GIÁO SƯ THOMAS PATTERSON ĐẾN THĂM VÀ GIAO LƯU

Ngày 13/07/2017, Tập đoàn Hoa Sen vinh dự được tiếp đón Giáo sư Thomas Patterson tại Văn phòng đại diện số 2, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đọc thêm