Dịch vụ và hàng hóa

17/08/20190

HSG - Thông báo mời thầu các mặt hàng thứ phẩm, phụ phẩm tháng 09/2019

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen thông báo mời thầu các mặt hàng thứ phẩm, phụ phẩm tháng 09/2019.
Đọc thêm