Dịch vụ và hàng hóa

11/07/20190

Thông báo mời thầu thành phẩm loại A1, loại 2, xuất khẩu rớt lại ngày 16/07/2019

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen thông báo mời thầu thành phẩm loại A1, loại 2, xuất khẩu rớt lại ngày 16/07/2019.
Đọc thêm