Dịch vụ và hàng hóa

28/11/20190

Thông báo mời thầu thành phẩm loại A1, loại 2, xuất khẩu rớt lại ngày 03/12/2019

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen thông báo mời thầu thành phẩm loại A1, loại 2, xuất khẩu rớt lại ngày 03/12/2019.
Đọc thêm