Dịch vụ và hàng hóa

20/11/20180

Thông báo mời thầu các mặt hàng Thép thứ phẩm, phụ phẩm tháng 12/2018

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) Thông báo mời thầu các mặt hàng Thép thứ phẩm, phụ phẩm tháng 12/2018
Đọc thêm