11h23 - Thứ Ba, 11/07/20170

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức 10% đợt 1 NĐTC 2011-2012 của trung tâm lưu ký chứng khoáng chi nhánh TP.HCM

CTCP Tập đoàn Hoa Sen trân trọng thông báo đến quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức 10% đợt 1 NĐTC 2011-2012 của trung tâm lưu ký chứng khoáng chi nhánh TP.HCM
Current View

Ý kiến của bạn