03h36 - Thứ Sáu, 23/02/20180

Thông báo mời thầu các mặt hàng thép thứ phẩm, phụ phẩm, thành phẩm loại 2, máy móc thiết bị đã qua sử dụng tháng 3/2018

Hiện tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) đang triển khai mời chào thầu rộng rãi các gói thầu cho các dự án
Current View

Ý kiến của bạn