12h00 - Thứ Bảy, 18/08/20180

Thông báo mời thầu các mặt hàng Thép thứ phẩm, phụ phẩm tháng và Máy móc thiết bị đã qua sử dụng 9/2018

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) Thông báo mời thầu các mặt hàng Thép thứ phẩm, phụ phẩm tháng và Máy móc thiết bị đã qua sử dụng 9/2018
Current View

Ý kiến của bạn