02h53 - Thứ Tư, 03/06/20200

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Đình Hạnh (ngày 03/06/2020)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Đình Hạnh – Phó Ban Kiểm toán Nội bộ (ngày 03/06/2020). Theo đó, Ông Lê Đình Hạnh đăng ký bán 85.000 cổ phiếu HSG, thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 08/06/2020 đến ngày 07/07/2020.
Current View

Ý kiến của bạn