12h00 - Thứ Năm, 19/04/20180

Thông báo đấu thầu rộng rãi trên toàn quốc đối với gói thầu thuộc dự án Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội giai đoạn 2

Hiện tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) đang triển khai mời chào thầu rộng rãi các gói thầu cho các dự án Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội giai đoạn 2

Bạn đang xem tập tin:

Noi_Dung_Dang_Bao.pdf

Current View

Ý kiến của bạn