12h00 - Thứ Năm, 19/10/20170

Thông báo đấu thầu Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội giai đoạn 2

Hiện tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) thông báo đấu thầu rộng rãi trên toàn quốc đối với những gói thầu thuộc dự án Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội giai đoạn 2
Current View

Ý kiến của bạn