02h05 - Thứ Tư, 12/07/20170

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2011-2012

Công ty CP tập đoàn Hoa Sen, xin gửi đến quý vị cổ đông thông báo về việc chốt quyền tham dự Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2011-2012
Current View

Ý kiến của bạn