01h13 - Thứ Ba, 26/05/20200

SSI: BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU HSG 21/05/2020

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU HSG 21/05/2020

Tập đoàn Hoa Sen kính gửi quý anh/chị Báo cáo phân tích và định giá cổ phiếu HSG của công ty SSI.

Quý anh/chị vui lòng tham khảo tập tin:

Current View

Ý kiến của bạn