11h04 - Thứ Bảy, 15/07/20170

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Hoa Sen Group niên độ tài chính 2010-2011

Hoa Sen Group trân trọng gửi đến quý vị Cổ đông toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, Hội nghị thường niên NĐTC 2010-2011.

Bạn đang xem tập tin: Nghi Quyet DHDCD 19-03-2011.pdf

Current View

Ý kiến của bạn