02h22 - Thứ Tư, 12/07/20170

Ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự DHDCD thường niên NDTC 2011-2012

Hoa Sen Group, trân trọng gửi đến quý vị Cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính 2011-2012.
Current View

Ý kiến của bạn