11h51 - Thứ Năm, 23/04/20200

KHÁCH HÀNG THỨ 4 TRÚNG GIẢI THƯỞNG

KHÁCH HÀNG THỨ 4 TRÚNG GIẢI THƯỞNG

Xin chúc mừng khách hàng Anh Hồ Văn Hiếu (Thanh Hóa) là khách hàng may mắn tiếp theo trúng giải thưởng 01 chỉ vàng khi đã tin tưởng chọn mua Ống nhựa Hoa Sen.

(Đại diện Tập đoàn Hoa Sen đã trao thưởng trực tiếp và chia vui cùng với khách hàng)

Truy cập thông tin chương trình khuyến mãi tại: https://hoasengroup.vn/vi/truyen-thong/truyen-thong-khuye%CC%81n-mai-ong-nhua-hoa-sen-2020/chuong-tri%CC%80nh-khuye%CC%81n-ma%CC%83i-da%CC%80nh-cho-nguo%CC%80i-tieu-du%CC%80ng/2275 để "chớp" lấy cơ hội cho mình và người thân nhé!

Current View

Ý kiến của bạn