03h10 - Thứ Tư, 13/05/20200

KHÁCH HÀNG THỨ 12 TRÚNG GIẢI THƯỞNG

KHÁCH HÀNG THỨ 12 TRÚNG GIẢI THƯỞNG

Xin chúc mừng khách hàng Anh Nguyễn Văn Ớt (tại Tiền Giang) là khách hàng may mắn tiếp theo trúng giải thưởng 01 chỉ vàng khi đã tin tưởng chọn mua Ống nhựa Hoa Sen.

Truy cập thông tin chương trình khuyến mãi tại: https://hoasengroup.vn/vi/truyen-thong/truyen-thong-khuye%CC%81n-mai-ong-nhua-hoa-sen-2020/chuong-tri%CC%80nh-khuye%CC%81n-ma%CC%83i-da%CC%80nh-cho-nguo%CC%80i-tieu-du%CC%80ng/2275 để "chớp" lấy cơ hội cho mình và người thân nhé!

Current View

Ý kiến của bạn