10h10 - Thứ Năm, 13/07/20170

Kết quả giao dịch CP HSG của cổ đông nội bộ

CTCP Tập đoàn Hoa Sen trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về giao dịch cổ phiếu của Cổ đông Nguyễn Văn Quý.

Bạn đang xem tập tin: HSG_Bao cao ket qua giao dich CDNB.pdf

Current View

Ý kiến của bạn