05h55 - Thứ Ba, 26/05/20200

HSG-CBTT BCTC riêng Công ty mẹ và Bản giải trình KQKD riêng Công ty mẹ giữa niên độ NĐTC 2019-2020

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản BCTC riêng Công ty mẹ và Bản giải trình KQKD riêng Công ty mẹ giữa niên độ NĐTC 2019-2020 soát xét như 2 file đính kèm.
Current View

Ý kiến của bạn