08h37 - Thứ Ba, 31/10/20170

HSG-CBTT BCTC riêng Công ty mẹ Quý 4 và Giải trình KQKD riêng Công ty mẹ Quý 4 NĐTC 2016-2017

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản BCTC riêng quý 4 NĐTC 2016-2017 và bản giải trình KQKD riêng công ty mẹ quý 4 NĐTC 2016-2017 như 2 file đính kèm.
Current View

Ý kiến của bạn