06h05 - Thứ Hai, 30/10/20170

HSG-CBTT BCTC hợp nhất Quý 4 và Giải trình KQKD hợp nhất Quý 4 NĐTC 2016-2017

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản BCTC hợp nhất quý 4 NĐTC 2016-2017 và bản giải trình KQKD hợp nhất quý 4 NĐTC 2016-2017 như 2 file đính kèm.
Current View

Ý kiến của bạn