12h01 - Thứ Bảy, 15/07/20170

HSG - Trả lời câu hỏi của Cổ đông tại ĐHCĐ bất thường lần 1 - NDTC 2009-2010

Tại Hội nghị Bất thường Đại hội Đồng Cổ đông lần 1 niên độ tài chính 2009 - 2010 ngày 18/09/2010, Tiểu ban Quan hệ Cổ đông đã nhận được 51 câu hỏi của 25 Cổ đông. Tuy nhiên, do số lượng câu hỏi trùng lắp về nội dung với nhau khá nhiều, vì vậy, Tiểu ban chỉ chọn ra các câu hỏi tiêu biểu để trả lời Quý Cổ đông.

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị, Tôi, Phạm Gia Tuấn, thành viên HĐQT kiêm Trưởng Tiểu ban Quan hệ Cổ đông trân trọng cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của quý Cổ đông đối với sự phát triển của Tập đoàn Hoa Sen. Tôi huy vọng rằng, trong tương lai, Quý cổ đông sẽ tiếp tục gắn bó với Tập đoàn và cùng Tập đoàn gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn.

Tại Hội nghị Bất thường Đại hội Đồng Cổ đông lần 1 niên độ tài chính 2009 - 2010 ngày 18/09/2010, Tiểu ban Quan hệ Cổ đông đã nhận được 51 câu hỏi của 25 Cổ đông. Tuy nhiên, do số lượng câu hỏi trùng lắp về nội dung với nhau khá nhiều, vì vậy, Tiểu ban chỉ chọn ra các câu hỏi tiêu biểu để trả lời Quý Cổ đông. Kính mong Quý Cổ đông xem phần trả lời các câu hỏi của Tập đoàn tại bảng bên dưới:

Bạn đang xem tập tin: Tra loi cau hoi cua Co Dong.pdf

Current View

Ý kiến của bạn