06h34 - Thứ Tư, 05/07/20170

HSG - Trả lời các câu hỏi cổ đông tại Hội nghị Thường niên NĐTC 2015 – 2016 ngày 18/01/2016

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi nội dung trả lời các câu hỏi cổ đông tại Hội nghị Thường niên NĐTC 2015 – 2016 ngày 18/01/2016.

Bạn đang xem tập tin: TRẢ_LỜI_CÂU_HỎI_CỔ_ĐÔNG.pdf

Current View

Ý kiến của bạn