11h03 - Thứ Bảy, 15/07/20170

HSG - Thông báo thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 NĐTC 2009-2010

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 niên độ tài chính 2009-2010
Current View

Ý kiến của bạn