09h52 - Thứ Ba, 18/07/20170

HSG - Thông báo ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ BT NĐTC 2009-2010

Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Hội nghị DHDCD bất thường cho niên độ tài chính 2009-2010.
Current View

Ý kiến của bạn