12h00 - Thứ Tư, 26/12/20180

HSG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực - Điều hành Tập đoàn Hoa Sen (26/12/2018)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực - Điều hành Tập đoàn Hoa Sen. Theo đó, ngày 26/12/2018, Ông Trần Ngọc Chu đăng ký mua 500.000 cổ phiếu HSG, thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 02/01/2019 đến ngày 01/02/2019.
Current View

Ý kiến của bạn