12h00 - Thứ Tư, 20/02/20190

HSG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Minh Khoa (20/02/2019)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Minh Khoa - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen (20/02/2019). Theo đó, Ông Nguyễn Minh Khoa đăng ký mua 150.000 cổ phiếu HSG. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 26/02/2019 đến ngày 27/03/2019.
Current View

Ý kiến của bạn