12h00 - Thứ Sáu, 11/01/20190

HSG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Vũ Nam – Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ Tập đoàn Hoa Sen (ngày 10/01/2019).

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Vũ Nam – Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ Tập đoàn Hoa Sen (ngày 10/01/2019). Theo đó, Ông Lê Vũ Nam đăng ký mua 100.000 cổ phiếu HSG, thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 16/01/2019 đến ngày 14/02/2019.
Current View

Ý kiến của bạn