11h37 - Thứ Sáu, 12/06/20200

HSG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen (12/06/2020)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (ngày 12/06/2020). Theo đó, Ông Lê Phước Vũ đăng ký mua 20.000.000 cổ phiếu HSG, thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 16/06/2020 đến ngày 15/07/2020.
Current View

Ý kiến của bạn