12h00 - Thứ Tư, 27/05/20200

HSG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Hoàng Đức Hoàng (27.05.2020)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Hoàng Đức Hoàng - Người có liên quan của Người Nội bộ (Ông Hoàng Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc). Theo đó, Ông Hoàng Đức Hoàng đăng ký bán 12.990 cổ phiếu HSG, thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 29/05/2020 đến ngày 27/06/2020.
Current View

Ý kiến của bạn