12h00 - Thứ Năm, 02/11/20170

HSG - Thông báo giao dich cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (11/2017)

Ngày 02/11/2017 CTCP Tập đoàn Hoa Sen nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt (31/10/2017). Trong đó: đăng ký mua 200.000 cổ phiếu từ ngày 06/11/2017 đến ngày 04/12/2017
Current View

Ý kiến của bạn