12h00 - Thứ Ba, 31/10/20170

HSG - Thông báo giao dich cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Ngày 31/10/2017 CTCP Tập đoàn Hoa Sen nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Lý Khánh Vân (Con gái Ông Lý Văn Xuân – Thành viên HĐQT). Trong đó: đăng ký mua 20.000 cổ phiếu từ ngày 03/11/2017 đến ngày 02/12/2017.
Current View

Ý kiến của bạn