01h07 - Thứ Năm, 31/08/20170

HSG - Thông báo giao dich cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Ngày 30/08/2017 CTCP Tập đoàn Hoa Sen nhận được thông báo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
Current View

Ý kiến của bạn