03h28 - Thứ Sáu, 20/11/20200

HSG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (20/11/2020)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (20/11/2020). Theo đó, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đăng ký bán 30.000.000 cổ phiếu HSG. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 25/11/2020 đến ngày 24/12/2020.
Current View

Ý kiến của bạn