12h00 - Thứ Hai, 01/06/20200

HSG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (01/06/2020)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (ngày 01/06/2020). Theo đó, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đăng ký bán 15.000.000 cổ phiếu HSG, thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 03/06/2020 đến ngày 02/07/2020.
Current View

Ý kiến của bạn