12h00 - Thứ Năm, 20/08/20200

HSG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Hoàng Thị Xuân Hương (20.08.2020)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Hoàng Thị Xuân Hương – Người có liên quan của người nội bộ (Ông Hoàng Đức Huy – PTGĐ). Theo đó, ngày 20/08/2020 Bà Hoàng Thị Xuân Hương đăng ký bán 357.500 cổ phiếu HSG. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 25/08/2020 đến ngày 23/09/2020.
Current View

Ý kiến của bạn