12h00 - Chủ Nhật, 08/02/20090

HSG - Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần II-2009

Hội đồng quản trị Công Ty CP Tập Đoàn Hoa Sen trân trọng thông báo đến quý cổ đông Công ty về việc chốt danh sách cổ đông, thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Hội nghị ĐHĐCĐ bất thường lần II năm 2009
Current View

Ý kiến của bạn