12h00 - Thứ Ba, 30/06/20090

HSG - Tăng trưởng mạnh mẽ

HSG: Quý III niên độ tài chính 2008-2009 lãi ròng 109,78 tỷ đồng, tăng gần 6 lần so với Qúy II

Trong quý III niên độ tài chính (NĐTC) 2008 - 2009 (01/04 -  30/6/2009), lợi nhuận sau thuế của Hoa Sen Group đã tạo nên một bước nhảy vọt đầy ấn tượng khi đạt mức 109.784.000.803 đồng, tăng trưởng 594% so với quý II. 

1. Hàng hoá được đóng gói kỹ lưỡng, chờ xuất xưởng

Có thể nói sự tăng trưởng ngoạn mục về lợi nhuận ròng của HSG trong quý III – NĐTC 2008 – 2009 xuất phát từ 3 điểm nổi bật trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ

2. Gia tăng sản xuất – đẩy mạnh doanh thu

Bằng chính sách điều hành kinh doanh linh hoạt, phát huy tối đa ưu thế cạnh tranh tuyệt đối của hệ thống phân phối – bán lẻ với hơn 82 chi nhánh trải dài rộng khắp cả nước và mô hình sản xuất kinh doanh khép kín, đồng thời nỗ lực đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ với giá bán hợp lý để gia tăng thị phần, bảo đảm chất lượng sản phẩm, thực hiện quảng bá thương hiệu hiệu quả, …là những động lực chính tạo ra doanh thu 779.218.518.990 đồng, tăng 213.704.527.736 đồng so với quý 2, đạt tốc độ tăng trưởng 37,79%.

Lợi nhuận gộp tăng trưởng nhảy vọt, tăng gấp hơn 2 lần doanh thu

Mặc dù doanh thu tăng 37,79%, nhưng giá vốn hàng bán chỉ tăng 27,88%, do HSG có kế hoạch chủ động dự trữ nguồn hàng đầu vào ở mức gía hợp lý đã dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 188.415.953.802 đồng, tăng trưởng 82%, gấp hơn 2 lần tốc độ tăng trưởng doanh thu.

Tiết giảm mạnh mẽ chi phí tài chính

3. Kiểm định chất lượng hàng hoá trước khi xuất xưởng

Từ mức 49.503.007.549 đồng trong quý II, chi phí tài chính nhanh chóng sụt giảm chỉ còn 29.201.080.923 đồng trong quý III, với tốc độ giảm 41,01%. Trong đó, chi phí lãi vay đã giảm 28,03%, chỉ còn 15.104.975.173 đồng.

Báo cáo tài chính quý III – NĐTC 2008 - 2009 đã khẳng định Hoa Sen Group thực sự phục hồi và bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, tạo niềm tin vững chắc cho CBCNV Tập đoàn nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận niên độ tài chính 2008 - 2009 theo phương án cao là 72 tỷ đồng – như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 đã đề ra từ đầu năm.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý III niên độ tài chính 2008-2009

(từ 01/04/2009 đến 30/6/2009)
                                                                                                                                           Đơn vị tính: đồng

Current View

Ý kiến của bạn