11h07 - Thứ Bảy, 15/07/20170

HSG - Tạm ngưng việc chi trả cổ tức đợt 1 niên độ tài chính 2009-2010

Hoa Sen Group trân trọng gửi đến quý vị cổ đông thông tin về việc không thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt (5%/mệnh giá cổ phếu) của niên độ tài chính 2009-2010.

Bạn đang xem tập tin: Cong bo thong tin 06.pdf

 
Current View

Ý kiến của bạn