11h15 - Thứ Năm, 13/07/20170

HSG - Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 niên độ tài chính 2010-2011

Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến quý vị cổ đông Nghị Quyết Hội nghị Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 1 - Niên độ tài chính 2010-2011, tổ chức ngày 16/06/2011 tại Hội trường Tôn Hoa Sen, Bình Dương.

Bạn đang xem tập tin: HSG - NQ DHDCD BAT THUONG - 16-06-2011.pdf

Current View

Ý kiến của bạn