09h44 - Thứ Ba, 18/07/20170

HSG - Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 - NĐTC 2009-2010

Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến quý vị cổ đông Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 1 - Niên độ tài chính 2009-2010, tổ chức ngày 18/09/2010 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Bạn đang xem tập tin: Nghi_Quyet_DHDCD_BT_lan_1_NDTC_2009_2010.pdf

Current View

Ý kiến của bạn