11h55 - Thứ Bảy, 15/07/20170

HSG - Ngày Chốt quyền tham dự DHDCD thường niên niên độ tài chính 2010-2011

Hoa Sen Group, trân trọng gửi đến quý vị Cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính 2010-2011

Bạn đang xem tập tin: thong bao chot danh sach DHDCD 2010-2011.pdf

Current View

Ý kiến của bạn