12h00 - Thứ Hai, 25/10/20100

HSG - Gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý IV (NDTC 2009-2010)

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, trân trọng gửi đến quý vị cổ đông công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC quý IV niên độ tài chính 2009-2010 riêng của công ty mẹ đến ngày 08/11/2010.
Current View

Ý kiến của bạn