09h04 - Thứ Năm, 30/05/20190

HSG - CBTT BCTC riêng giữa niên độ NĐTC 2018-2019 đã soát xét và Bản giải trình KQKD riêng giữa niên độ Công ty mẹ NĐTC 2018-2019

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản BCTC riêng giữa niên độ NĐTC 2018-2019 đã soát xét và Bản giải trình KQKD riêng giữa niên độ Công ty mẹ NĐTC 2018-2019 trước và sau soát xét.
Current View

Ý kiến của bạn