06h03 - Thứ Hai, 23/12/20190

HSG - BCTC riêng công ty mẹ NĐTC 2018-2019 đã kiểm toán

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản BCTC riêng Công ty mẹ NĐTC 2018-2019 đã kiểm toán và Giải trình KQKD riêng Công ty mẹ đã kiểm .
Current View

Ý kiến của bạn