07h05 - Thứ Hai, 30/05/20160

HSG - BCTC riêng Công ty mẹ giữa niên độ NĐTC 2015-2016 đã soát xét

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản BCTC riêng giữa niên độ NĐTC 2015-2016 đã soát xét và Bản giải trình KQKD bán niên riêng Công ty mẹ NĐTC 2015-2016 trước và sau soát xét như file đính kèm.
Current View

Ý kiến của bạn