11h57 - Thứ Bảy, 14/05/20110

HSG - BCTC riêng Công ty mẹ giữa niên độ NĐTC 2010-2011 đã soát xét.

Công ty CP tập đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến quý vị cổ đông báo cáo tài chính bán niên riêng Công ty mẹ giữa niên độ NĐTC 2010-2011 đã soát xét.
Current View

Ý kiến của bạn