12h00 - Thứ Năm, 10/12/20090

HSG - BCTC hợp nhất NĐTC 2008-2009 đã kiểm toán

Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen (HSG) xin gửi đến quý cổ đông BCTC hợp nhất niên độ 2008-2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Bạn đang xem tập tin:

 BCTC HOP NHAT NDTC 2008-2009.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn