02h45 - Thứ Sáu, 07/07/20170

HSG - Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là Cổ đông lớn

Ngày 04/08/2015, CTCP Tập đoàn Hoa Sen nhận được báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là Cổ đông lớn

Bạn đang xem tập tin: HSG_BC_thay_doi_SH_nhom_NDT_NN.pdf

Current View

Ý kiến của bạn