12h00 - Thứ Tư, 15/11/20170

HSG - Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài (13/11/2017)

Ngày 15/11/2017 CTCP Tập đoàn Hoa Sen báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài (13/11/2017). Trong đó: Nhóm nhà đầu tư thuộc Dragon Capital đã tăng tỷ lệ sở hữu từ 5,87% lên 6,17%.
Current View

Ý kiến của bạn