06h17 - Thứ Năm, 29/06/20170

HSG - Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 06/10/2016 CTCP Tập đoàn Hoa Sen thông báo về việc thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài

Bạn đang xem tập tin: HSG_cob 20160928_Appendix 19.pdf

Current View

Ý kiến của bạn