06h16 - Thứ Năm, 29/06/20170

HSG - Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 07/10/2016 CTCP Tập đoàn Hoa Sen thông báo về việc thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài

Bạn đang xem tập tin: HSG_cob_20160930_ Appendix 18.pdf

Current View

Ý kiến của bạn